OBSŁUGA PRAWNA KREDYTÓW FRANKOWYCH ( pomoc frankowiczom ) w zakresie kredytów w CHF jeszcze spłacanych jak i tych już zupełnie spłaconych.

Obsługujemy naszych Klientów posiadających kredyty w walutach obcych - w tym kredyty we franku szwajcarskim, tzw. kredyty frankowe ( w CHF ) a także w EUR, USD - ponieważ tzw. klauzule abuzywne, wadliwe zapisy dotyczą generalnie wszystkich kredytowych umów walutowych. Pomagamy zarówno w procesie tzw. odfrankowienia kredytu frankowego jak i przy stwierdzeniu nieważności umowy kredytu frankowego. Mimo, że aktualnie Frankowicze słusznie wygrywają w sądach ponad 95% spraw, to w dalszym ciągu orzecznictwo sądowe i poglądy expertów nie są niestety jednolite. Wszelkie kontrowersje wokół tzw. franków powinna ostatecznie wyjaśnić ewentualna uchwała Sądu Najwyższego w składzie 7 sędziów - będzie ona miała charakter powszechnie obowiązującej zasady prawnej.
UWAGA
Korzystna dla Frankowiczów uchwała S.N. może zmusić banki do masowego proponowania swoim " Klientom frankowym" ugód. Od 01.01.2022 r. stawka LIBOR została zastąpiona stawką SARON - to też może być pretekst dla banków do przedstawiania kredytobiorcom do podpisu różnych aneksów do ich umów kredytowych.
15 czerwca 2023 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej powinien ostatecznie rozstrzygnąć też kwestię ewentualnego prawa banków do wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału. 16.02.2023 r. Rzecznik Generalny TSUE w swojej opinii już odmówił bankom prawa do wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z ich kapitału przez kredytobiorców w przypadku unieważnienia umowy kredytowej. Należy się spodziewać podobnego orzeczenia TSUE. Polskie i unijne przepisy nie dają bowiem bankom podstaw do domagania się wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Sądy w Polsce póki co masowo i prawomocnie oddalają powództwa banków, uznając je za bezzasadne. Po stronie "Frankowiczów" w tej kwestii staje także Polski Rząd, Rzecznik Praw Obywatelskich, UOKiK, Rzecznik Finansowy i Ministerstwo Sprawiedliwości.
To wszystko sprawia, że banki w najbliższym czasie prawdopodobnie jeszcze bardziej zintensyfikują akcje proponowania kredytobiorcom "walutowym - frankowym" pozornie atrakcyjnych ugód - bo w tym momencie jest to zwyczajnie w ich interesie i nie mają już wyjścia. Bankowe propozycje mogą być jednak łagodnie mówiąc różne ... tym bardziej, że dotychczas Banki tylko manipulowały kredytobiorcami aby w większości zrezygnowali z przysługujących im roszczeń. Kredytobiorcy nie powinni zatem ulegać tym twierdzeniom i sprawy wziąć w swoje ręce. Dlatego w każdym przypadku, zwłaszcza jeszcze przed podpisaniem jakiegokolwiek porozumienia, ugody lub ankesu z bankiem warto zasięgnąć opinii expertów z kancelarii Temidas Consulting Group o finansowych i prawnych konsekwencjach takiej decyzji.
WAŻNA INFORMACJA
Wstępna analiza dokumentów kredytowych wraz ze szczgółowym doradztwem w kwestii rozwiązania indywidualnego problemu frankowego jest bezpłatna i w żaden sposób niezobowiązująca. Dlatego wszystkich Frankowiczów zachęcamy do kontaktu z expertami z kancelarii prawno - finansowej TEMIDAS Consulting Group.